Prøv Lionel Screen gratis for en stilling!

Du sparer tid og kostnader
Lionel screen vurderer en søknad i sekundet.
Lionel genererer en oversikt over alle kandidater basert på hvilke egenskaper og personlighetstrekk som du mener kreves av kandidaten for å passe inn, både i miljøet og i den aktuelle stillingen du skal ansette til.

Gjør en krevende prosess bedre
Hvor lenge klarer du å holde fokus på hver enkelt søknad?
Når begynner du å tenke på om du har oversett noen? Rekruttering av nye ansatte tar tid og er en kostbar prosess. Prosessen kan være en mental belastning for alle involverte. Lionel blir aldri sliten og overser ingen. Lionel gir deg et bedre grunnlag for å velge de riktige kandidatene til intervjurunden, og hjelper deg med en kandidatspesifikk intervju guide.

Finner den rette kandidaten
Lionel hjelper deg å vurdere hvordan kandidater passer til jobben og på arbeidsplassen før du inviterer til intervju,helt uten tester. Velg hvilke kandidater du kontakter først ,og unngå å kaste bort tid på unødvendige intervjuer.

Rett personlighet – uten tester
Tekstanalyse og personlighets- psykologi er kompliserte greier. Våre psykologer har, sammen med erfarne HR-konsulenter, utviklet Lionel. Verktøyet benytter seg av vår egenutviklede analysemotor, Verdande, som trekker ut meningsinnhold fra tekst med grunnlag i personlighet slik det defineres i femfaktormodellen.
Femfaktormodellen er basert på lang tids forskning, og er den klart mest anerkjente og vel- dokumenterte modellen for personlighetstrekk.

Generer skreddersydd intervjuguide
SERIØST… mener du at mage- følelsen kan fortelle deg hvem som er riktig person for jobben?
Det kan bli en kostbar erfaring. Et jobbintervju er i realiteten en usikker metode for de som skal ansette. Intervjuguidene er spesialtil- passet hver enkelt kandidat basert på en vurdering av deres innsendte tekst sammenlignet med hvilke personlighetstrekk du har vurdert som riktige for miljøet på arbeidsplassen og stillingen.

Prøv Lionel Screen gratis for en stilling!