Verdande

Verdande er vår egenutviklede analysemotor for tekst. Motoren er bygget på bakgrunn av nyere forskning på hvordan personlighetstrekk definert innenfor Femfaktormodellen kommer til utrykk i tekst.
 

Den vanligste formen for måling av personlighet i dag er gjennom besvarelser av spørreskjemaer. Men visste du at disse spørreskjemaene opprinnelig er bygget opp basert på tekstanalyse? 
Lenge før de første personlige datamaskinene kom gjennomgikk vitenskapsmannen Sir Francis Galton alle ordene i ordboken for å teste ut den leksikalske hypotesen; en hypotese om at alle begreper som kjennetegner menneskelig personlighet burde finnes i språket. Galtons undersøkelser var de første i en lang rekke av studier. Ved hjelp av statistiske beregninger oppdaget forskere etter hvert at flere begreper i språket så ut til å beskrive variasjoner som kunne plasseres på skalaer. Begrepene de fant kunne kategoriseres under det vi i dag kaller de fem store faktorene, og som inngår i femfaktormodellen.  
Navnet på analysemotoren er hentet fra norrøn mytologi, der Verdande er en av de tre skjebnegudinnene – også kalt nornene – som spinner livstrådene som bestemmer menneskers skjebne. Der Skuld og Urd spinner henholdsvis fremtid og fortid, spinner Verdande nåtiden. Vi har valgt å bruke dette navnet fordi Verdande er bygget for å tolke hva som uttrykkes i faktisk tekst til forskjell fra andre motorer som forsøker å predikere hvordan skribenten ville besvart en personlighetstest.  Tekstanalyse og personlighetspsykologi er komplisert og tar tid. Vi har derfor valgt å utvikle digitale assistenter som tar seg av alt arbeidet ved å bruke Verdande, og som forteller deg hvordan du bør dra nytte av dataen som fremkommer i tekstanalysen. De første av disse er Lionel Include og Lionel Screen – våre digitale rekrutteringsassistenter. 

Når du i dag besvarer en personlighetstest, blir du bedt om å svare på hvor ofte du utviser en viss type adferd. Svaret du får på testen sier noe om hvilke preferanser du har over tid. Til forskjell fra dette fanger vår analysemotor opp hva som kommuniseres i den aktuelle teksten.